новости

Внимание! Аукцион!

В соответствии с законодательством Туркменистана о приватизации объектов государственной собственности Министерство финансов и экономики Туркменистана объявляет о проведении аукциона по продаже объектов государственной собственности. Аукцион состоится 7-го февраля 2018 года в 10:00 часов в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по адресу г. Ашгабат, проспект Арчабиль 156

Внимание! Инвестиционный конкурс!

В соответствии с законодательством Туркменистана о приватизации объектов государственной собственности Министерство Финансов и экономики Туркменистана объявляет о проведении инвестиционных конкурсов по продаже объектов государственной собственности.

Внимание! Аукцион!

В соответствии с законодательством Туркменистана о приватизации объектов государственной собственности Министерство финансов и экономики Туркменистана объявляет о проведении аукциона по продаже объектов государственной собственности.

Внимание! Аукцион!

В соответствии с законодательством Туркменистана о приватизации объектов государственной собственности Министерство финансов и экономики Туркменистана объявляет о проведении аукциона по продаже объектов государственной собственности.

Внимание! Инвестиционный конкурс!

В соответствии с законодательством Туркменистана о приватизации объектов государственной собственности Министерство Финансов и экономики Туркменистана объявляет о проведении инвестиционных конкурсов по продаже объектов

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (14.10.2017)

1 LOT № 100.
Awtoulaglaryň tekerlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

2 LOT № 103.
Ot söndürijiler toplumyny we ilkinji ot söndüriji enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (30.09.2017)

1 LOT № 77.
Suw sorujy enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalyk ministrligi.

2 LOT № 81.
Çiller ulgamynda, basyş güýji bilen işleýän nasoslarynda we ýangyn söndüriji enjamlarynda bejeriş işlerini geçirmek maksady bilen, ätiýaçlyk şaýlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi.

Auditorlar, auditorçylyk guramalar we auditorçylyk işi bilen meşgullanmak isleýän fiziki şahslar!

19.08.2017
Türkmenistanyň Maliýe ministrligi maliýe bazaryny kämilleşdirmek, telekeçilik işiniň çygryny giňeltmek we täze iş ýerlerini döretmek maksady bilen, Auditoryň hünär derejeli şahadatnamasyny almakda isleg bildirýänler üçin 2017-nji ýylyň 23-nji awgustynda seminar-maslahatyň geçirilýändigini habar berýäris.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (02.09.2017)

1 LOT № 104.
Mebelleri we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti.

2 LOT № 105.
Kompýuter programma üpjünçilini gurnamak,degişli elektron maksatnama üpjünçiligini döretmek we web sahypasyny täzeden döretmek satyn almak we işlerini geçirmek.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (18.08.2017)

1 LOT № 81.
Çiller ulgamynda, basyş güýji bilen işleýän nasoslarynda we ýangyn söndüriji enjamlarynda bejeriş işlerini geçirmek maksady bilen, ätiýaçlyk şaýlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi.

2 LOT № 82.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş üpjünçilik we tyl müdirligine degişli emläkleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

Страницы

Подписка на RSS - новости