“Türkmenhimiýa” döwlet konserni tehniki ýoduň önümçiligini artdyrýar

2017-nji ýylyň birinji ýarymynda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň senagat pudagynyň ösüşiniň jemleri barada habar berildi.
Hasabatda bellenilişi ýaly, Senagat ministrligi boýunça degişli döwürde öndürilen önümleriň umumy möçberi 112,6 göterim ýerine ýetirildi.
Dokma senagaty ministrligi boýunça önümçilik meýilnamasy 111,8 göterim berjaý edildi.
“Türkmenhimiýa” döwlet konserni boýunça hasabat döwründe meýilnama 105,2 göterim, şol sanda tehniki ýoduň öndürilişi boýunça tabşyryk 122,4 göterim berjaý edildi.
TDH