Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (14.10.2017)

1 LOT № 100.
Awtoulaglaryň tekerlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

2 LOT № 103.
Ot söndürijiler toplumyny we ilkinji ot söndüriji enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

3 LOT № 110.
Gap-çanaklaryň, tehnologiki we sowadyjy enjamlaryň görnüşlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

4 LOT № 120.
Awtoulaglaryň tekerlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrligi.

5 LOT № 121.
Awtoulaglaryň tekerlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrligi.

6 LOT № 122.
Awtoulaglaryň tekerlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrligi.

7 LOT № 123.
Awtoulaglaryň tekerlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrligi.

Bäsleşik 2017-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolynyň 156-njy jaýy.
Türkmenistanyň Maliýe ministrligi 43A otag tel. 39-43-10; 39-43-12